Venue and Location

Conference location address:

(RO) Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană 1-6, Sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri
Clădirea Mihai Eminescu, Bulevardul Dacia 41, etajul 5, sala 1519
Telefon: +40 213 191 900 int. 239

 

(EN) The Bucharest University of Economic Studies, 6 Piata Romana, District 1, Bucharest, ROMANIA
The Faculty of International Business and Economics
The Department of Modern Languages and Business Communication
Mihai Eminescu Building, 41 Dacia Boulevard, 5th floor, room 1519
Phone: +40 213 191 900 ext. 239