CONTENTS
 
   
 

EDITORIAL

 
6
 
             
 
1
Mihaela ARSENE,
Marina-Luminiţa MILITARU

THE EXCITEMENT OF STUDYING BUSINESS ENGLISH: A ROMANIAN PERSPECTIVE
9
 
 
       
 
2
Eliza-Maria BIȚĂ

ORIENTUL ȘI OCCIDENTUL ÎN „ORIENT, OCCIDENT” DE SALMAN RUSHDIE FAȚĂ DE VIZIUNEA LUI PANAIT ISTRATI REFERITOARE LA ORIENT ȘI OCCIDENT

17
 
 
         
 
3

Rodica STANCIU-CAPOTĂ, Cornelia PĂTRU,
Alina-Maria MARDARI

EDUCAȚIA MULTILINGVĂ A STUDENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE. AȘTEPTĂRI ȘI PROVOCĂRI
27
 
 
         
 
4
Iuliana COMAN,
Niculae MIHAIŢĂ

FACTORS INFLUENCING THE IMPACT OF ART ON LIFE SATISFACTION IN THE POPULATION WITH HIGHER EDUCATION IN SOUTHERN ROMANIA
39
 
             
 
5
Maria DĂRĂBANȚ

LEADERSHIP IN SHAKESPEARE’S “JULIUS CAESAR” WITHIN THE ELIZABETHAN AGE
50
 
 
         
 
6
Viorela-Valentina DIMA,
Nicoleta-Adina PANAIT

WRITING FOR ONE’S PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
58
 
 
         
 
7
Zinaida-Tamara FEDOT,
Agripina AMOS

HARMS – ATITUDINE ANTICANON
69
 
             
 
8

Monica-Lucreția LUCA-HUSTI

THE IMPACT OF PLURILINGUALISM ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS. A ROMANIAN EXPERIENCE
76
 
             
 
9
Alina-Maria MARDARI

ANGLIZISMEN IN DER ALLTAGSKOMMUNIKATION JUGENDLICHER

85

 
             

 

 

10
Florina MOHANU,
Raluca Dana CĂPLESCU,
Viorela-Valentina DIMA

ASE’S RUSSIAN CULTURAL CENTRE – 10 YEARS OF ACTIVITY
92
 
             
 
11
Violeta NEGREA

EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: CONSISTENCY AND INCONSISTENCY
105
 
             
 
12
Nicoleta-Adina PANAIT

"I JUST WANNA CHAT" - ADJUSTING TEACHER ROLES TO LEARNER NEEDS AND EXPECTATIONS IN ESP
112
 
             
 
13
Mihaela PRICOPE

EFFECTIVE TEACHERS AS VISIONARY LEADERS
124
 
             
 
14

Valentina ROBU

LEGAL ENGLISH.  A SURVEY OF CURRENT APPROACHES
130
 
             
  15 Olivia-Cristina RUSU   PROVIDING ASSESSMENT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES: EFFECTS ON THE BUSINESS ENVIRONMENT 137  
             
  16 Mihai ŞERBAN   PUNEREA ÎN ABIS ŞI FENOMENUL DE TRANSFER. PSIHOBIOGRAFUL ÎN IPOSTAZELE LUI PSYCHÉ ŞI ACTEON 143  
             
 
17

Raluca Nicoleta ŞERBAN,
Mihai ŞERBAN

MISTUIREA/RENAŞTEREA ARTISTULUI ÎN ACTUL POIETIC
150
 
             
  18 Ruxandra CONSTANTINESCU-ȘTEFANEL   LA PUBLICITÉ DANS LES MAGAZINES D’AFFAIRES: «CAPITAL» FRANCE ET «CAPITAL» ROUMANIE 162  
             
  19 Jia-Lih YANG   INTERACTIONS EN FRANÇAIS ET EN CHINOIS MANDARIN DANS LES REUNIONS D’EQUIPE EN CONTEXTE COMMERCIAL: UNE APPROCHE COMPARATIVE 174